فوریه 8, 2018

سیستم کنترل زیرلایه

محصول شماره 1: نگهدارنده ی زیرلایه ی ساده در اندازه ها و طرح های سفارشی (SC)

محصول شماره 2: نگهدارنده زیرلایه چرخشی (SR)

محصول شماره 3: نگهدارنده زیرلایه چرخشی با امکان تغییر زاویه (SRA)

محصول شماره 4: نگهدارنده زیرلایه با ضخامت سنج مرکزی با امکان تغییر زاویه (SRTA)

 

This post is also available in: enEnglish