فوریه 8, 2018

محفظه خلاء و متغلقات

 

 

 

 

 

محفظه خلاء و متعلقات

کانکشن های ارتباطی ولوها با بیس پلیت

کاتد مگنترون ساده

کاتد مگنترون با امکان تغییر زاویه

نگهدارنده ی کریستال ضخامت سنج با پایه و هد قابل تنظیم با درجات آزادی برطبق سفارش

 

This post is also available in: enEnglish