دسامبر 8, 2017

سیستم پاور مستقیم

منبع تغذیه جریان مستقیم با جریان (0 تا 100 میلی آمپر) (0 تا 150 میلی آمپر) (0 تا 200 میلی آمپر) (0 تا 250 میلی آمپر)

با قابلیت کنترل جریان

با قابلیت کنترل ولتاژ

با قابلیت کنترل توان (طبق سفارش)

با قابلیت کنترل   Z   (طبق سفارش)

کنترل ها بصورت دستی یا به صورت برنامه ریزی شده با قابلیت ذخیره و بازیابی برنامه ها جهت فرآیند لایه نشانی در مدلهای زیر:

محصول شماره 1: منبع تغذیه جریان مستقیم جهت لایه نشانی سیستم اسپاترینگ تک کاتد تحت پلتفرم ویژوال استودیو (V) و یا راد استودیو با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(PSD100V) , (PSD150V) , (PSD200V) , (PSD250V)

 

محصول شماره 2: شبکه (R) منابع تغذیه جریان مستقیم جهت لایه نشانی سیستم های اسپاترینگ چند کاتده با کنترل های جداگانه و یا جمعی تحت پلتفرم ویژوال استودیو و راد استودیو با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(PSD100VR) , (PSD150VR) , (PSD200VR) , (PSD250VR)

 

محصول شماره 3: منبع تغذیه جریان مستقیم جهت لایه نشانی سیستم اسپاترینگ تک کاتد با کنترل HMI با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(PSD100H) , (PSD150H) , (PSD200H) , (PSD250H)

 

محصول شماره 4: شبکه منابع تغذیه جریان مستقیم جهت لایه نشانی سیستم های اسپاترینگ چند کاتده با کنترل های جداگانه و یا جمعی HMI با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(PSD100HR) , (PSD150HR) , (PSD200HR) , (PSD250HR)

 

نرم اقزار طبق سفارش کاربر طراحی و ارائه می گردد.

This post is also available in: enEnglish