نوامبر 17, 2017

سیستم ضخامت سنج

طراحی و ساخت زیرسیستم های ضخامت سنج با کنترل و مانیتورینگ کامپیوتر و HMI به صورت تک و یا شبکه در چهار مد کاری زیر:

 

مصول شماره 1: کنترل و مانیتورینگ ضخامت سنج بوسیله پورت USB کامپیوتر تحت پلتفرم ویژوال استودیو و راد استودیو. (CUTV)

محصول شماره 2: کنترل و مانیتورینگ شبکه ی ضخامت سنج ها بوسیله پورت مبدل پروتکل USB به RS485 کامپیوتر تحت پلتفرم ویژوال استودیو و راد استودیو (CUTVR)

محصول شماره 3: کنترل و مانیتورینگ ضخامت سنج بوسیله CUTH)  HMI)

 

محصول شماره 4: کنترل و مانیتورینگ شبکه ی ضخامت سنج ها بوسیله CUTHR)  HMI)

 

کلیه ی مدهای کاری وابسته به نیازهای کاربر طراحی و ارائه می گردد.

This post is also available in: enEnglish