اکتبر 22, 2017

درباره ی ما

توسعه فناوري نانو در بخش طراحی و ساخت تجهیزات مانند ديگر فناوري هاي نوين و دانش محور منوط به درگيري طيف گسترده اي ازعلوم و مهارتها ست. تنوع گوناگون سیستمها در فناوري نانو كه هر يك حوزه تخصصی مخصوص به خود را دارند، توسعه اين فناوري را با چالش جدي مواجه مي كند. توجه به طبيعت چندرشته اي اين فناوري، موضوع را حادتر مي كند ، بطوریکه ساخت یک سیستم لایه نشانی مستلزم بکار گیری علوم مختلف مکانیک الکترونیک برق سخت افزار نرم افزارفیزیک و… .میباشد . وجود رشته ها و متخصصین مختلف و اهميت هماهنگ سازي تیمی در توسعه فناوري نانو دوگزاره متناقضي است كه از چالش هاي عمده اين عرصه مي باشد.به نظر مي رسد ارتقا و ساخت تجهیزات فناروي نانو ضرورتي اجتناب ناپذير در ايران مي باشد . با توجه به این مهم گروه نانو فناوری لایه نشان سطح با ثبت اختراع ، طراحی و ساخت دستگاه لایه نشانی کم توان مگنترون مستقیم و پالسی حقیقی تک قطبی و دو قطبی با قابلیت تنظیم فرکانس و چرخه کار درجایگاه مناسبی جهت شروع فعالیت قرار گرفته است بطوریکه اولین شرکت نانوئی است که موفق به اختراع یک سیستم لایه نشانی شده است

 

نانو فناوری سطح یک شرکت پویا است. شرکت در جهت پیشتازی در ساخت سیستم های پوشش دهی در خلاء اهتمام دارد بطوریکه اولین شرکت نانوئی است که موفق به اختراع یک سیستم لایه نشانی شده است. واحد تحقیق وتوسعه اساسی ترین واحد شرکت را تشکیل داده وهمواره در جهت استفاده از نوآوری در تکنیکها و تجهیزات نوآورانه می کوشد و هرگونه انتفاع بستری جهت رشد وارتقاء علمی وتکنیکی شرکت خواهد بود. استفاده از نیروهای متناسب کمک به توسعه فرهنگ ارتقا و توسعه منابع انسانی از طریق روزآمدسازی سطح دانش کارشناسان و محققان در شکل دهی و سازماندهی ساختارهای تیمی است که امید است با توسعه شرکت شاهد آن باشیم

 

This post is also available in: enEnglish